De Stichting/Doel/Verantwoording

     

           

De naam:

Stichting Vrienden van the Camillian Social Center.

De stichting heeft ten doel, de behartiging van het algemeen belang als:

1.

a. het financieel ondersteunen van de activiteiten van de The Camillian Social Center, gevestigd te Ban Chang, Rayong-Thailand;

b. het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van donateurs, organiseren van benefietbijeenkomsten, het inzamelen van gelden en het aanvragen van subsidies.

3.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

4.

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor haar continuïteit.

De stichting is opgericht ten kantore van

Mr.C.B. Bakker te Aalsmeer op 21 augustus 2007.

 

Elk jaar reserveert de stichting een bedrag van € 4000,- ten behoeve van de 2 kinderen die de stichting sponsort.

Daarnaast is er een bedrag beschikbaar voor reparaties en onderhoud, huisvesting en levensonderhoud voor de diverse patienten die in het CSC en Garden of Eden wonen.

 

Resultatenrekening boekjaar 1 januari tot en met 31 december 2016

 

Baten                                     €          
                         
Particuliere donaties             11.845      
                       
Saldo 2015               1.553      
                       
                         
Lasten                        
                         
Kantoorkosten       235          
Bankkosten en valutaverschillen       177          
Gestorneerd           90          

Donatie  CSC/EDEN

Donatie Camillian Home

       

5.000

2.000

         
Diverse kleine projecten op locatie in Thailand                
waaronder onderhoud huisvesting                  
en inventaris en uitstapjes met kinderen                  
en patienten                      
            5.517          
                         
                         
Batig saldo boekjaar 2016         1.700          
                         
              13.398   13.398      
                         
                         
Het batig saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen.              
                 
                         
NB: Reiskosten en verblijf naar Thailand                  
van de betuursleden zijn voor eigen rekening.                

 

 

 Resultatenrekening boekjaar 1 januari tot en met 31 december 2017

 

Boekjaar 2017                            €                 

Baten

                 
Particuliere donaties 2017             11.491
Saldo                1.700
                   
                   
                   

Lasten

                 
                   
                   
Bankkosten en valutaverschillen       192    
kantoorkosten/gestorneerd           257    

Donatie kinderproject CSC

Donatie Camillian Home       

       

5.000

2.000

 

 

   
Diverse kleine projecten op locatie in Thailand          
waaronder onderhoud, huisvesting,            
inventaris en uitstapjes met kinderen            
en patienten                
            4.667    
                   
                   
 saldo boekjaar 2017         1.075    
              13.191   13.191
                   
                   
                   
Het  saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen.        
           
                   
NB: Reiskosten  naar Thailand (en verblijf)            
van de bestuursleden zijn voor eigen rekening.