De historie

 GESCHIEDENIS

 

Rond de eeuwwisseling (1998) kwamen wij via Pater Ton Lafeber o.s.c. in contact met het Camillian Social Centrum bij Rayong. Dit centrum richt zich op de problematiek van weeskinderen én volwassenen, veroorzaakt door Hiv/Aids. 

Een aantal jaren hebben we in Thailand gewoond en werden wij geconfronteerd met deze problematiek. Onze huishoudelijke hulp bv. had twee kinderen die beiden getroffen werden door deze aandoening. Een van de kinderen was al overleden, terwijl de tweede in het Camillian centrum werd opgenomen toen hij op sterven na dood was.

                                                                                                                                      

                                                                                                                                            Pater Ton Lafeber osc

                                                                                                                                                 -1927-†2017

In 2002 keerden wij terug naar Nederland maar konden en wilden niet los komen van de banden die wij daar destijds hadden opgebouwd met het centrum. De pecunia die we kregen op onze verjaardagen werd met het jaarlijkse te ontvangen vakantiegeld gereserveerd voor deze instelling. In een van de projecten van het centrum (Garden of Eden) besteedden wij dit geld aan allerlei uitgaven t.b.v. de zieke weeskinderen. De maanden dat wij optrokken met de kinderen werd er ruime aandacht besteed aan ontspanning. Vele keren wisten we de kinderen buiten de schooldagen, tijdens weekends, plezier te doen met strandbezoek, bus- of boottochten en winkelen in de grote warenhuizen.

Vanaf 2003 tot en met maart 2017 gingen we minstens voor 2 maanden als werkzame vrijwilligers naar Thailand. Ook de komende jaren willen wij ons inzetten voor het CSC. 

 

 

    

                                                                                                                                

 

 

 

DE STICHTING VRIENDEN VAN 

THE CAMILLIAN SOCIAL CENTER

 

In augustus 2007 hebben de heer en mevrouw Methorst  bovengenoemde  stichting opgericht. De doelstelling hiervan is o.m. om de weeskinderen met het HIV/AIDS een terugkeer naar de maatschappij mogelijk te maken. De financiele middelen die door donaties worden ontvangen worden door deze stichting hiervoor aangewend. 

Het eerste jaar heeft hebben de VVCSC 5000 euro bij elkaar gebracht. Deze gelden werden ingezet voor opleiding van de jongeren om onafhankelijk van het centrum te worden. De activiteiten daaromheen zijn in de ‘Geschiedenis’ al opgenomen. Daar kan aan toegevoegd worden de uitbreiding en onderhoud van de gebouwen, kleding en het wettelijk te betalen schoolgeld voor het onderwijs van de kinderen. Doorlopend worden er reparaties uitgevoerd aan wasmachines en TV’s. Begrijpelijkerwijze moet er geregeld apparatuur worden vervangen. Het jaarlijks financieel overzicht met de verantwoording kunt u lezen onder de tab: De Stichting.

 

 

                        

  

 

PCU-EDEN

Rattaporn †