Camillan Social Center

                             Vrienden van The Camillian Social Center 

                                           Nederland                                               

               

                                                        

                        When I was sick and you visited Me. Mt 25:36

Eind 1995 stichtte Pater Giovanni Contarin, een Italiaanse priester het Camillian Social Center in de provincie Rayong, Thailand. Het centrum is gebouwd om onderdak te verlenen aan dakloze door de maatschappij afgewezen mensen met HIV/AIDS met de nadruk op moeders met kinderen, de meest kwetsbare leden van de maatschappij.

                                                                 

                                               Fr. Giovanni Contarin

               

Het CSC is een liefdadige instelling en wordt ondersteund door de St. Camillusstichting. Gesitueerd in het district Hua Pong, Rayong, ondersteund het CSC 7 projecten in Zuid-Oost Thailand.

Tot juni 2008 heeft het CSC 1478 mensen met HIV/AIDS opgenomen: 777 mensen zijn gestorven aan de complicaties van AIDS, 400 mensen zijn terug in de maatschappij en 102 mensen wonen er nog in het CSC waarvan 55 in de terminale afdeling.

                              

De projecten

 

•        Palliatieve zorg

•        Weeshuis voor HIVkinderen

•        Voorlichting en preventie

•        Schoolkinderenproject

•        HIV/AIDS network Eastern Region

•        De Garden of Eden

•        Independent Living Center

 

Palliatieve zorg

In de PCU (palliative care unit) is de hulp gericht op het verzachten van het lijden zodat de patient op een waardige manier kan sterven. Het centrum heeft een gediplomeerd verpleegster en helpers (HIV+) die capabel zijn om de stervenden te helpen.

   

 

                                 

                               

Weeshuis

De aktiviteiten om weeskinderen met HIV/AIDS op te nemen en te verzorgen is gestart in 1996. Vele ouders kwamen met hun kinderen naar het centrum, stierven daar en de kinderen bleven ouderloos achter. Kinderen met HIV/AIDS hebben een speciale behandeling nodig vanwege de effecten van de ziekte en de bijwerkingen van de medicijnen. Het CSC zorgt voor 60 kinderen in een atmosfeer die gelijkt aan een gezin met gezonde kinderen. Alle kinderen worden behandeld met de combinatietherapie. Dertig van de 45 kinderen gaan sinds kort naar verschillende lokale scholen. De kleine of zwakke kinderen krijgen les in de (door de regering erkende) school van he centrum.

  

                          

                                 

  

  

                                                  

                                     

 Garden of Eden

De “Garden of Eden” is een revalidatiecentrum voor dakloze mensen met HIV/AIDS die nog in staat zijn om (lichte) werkzaamheden te verrichten. Deze min of meer zelfredzame woongemeenschap bestaat momenteel uit 26 volwassenen en 6 kinderen. Het centrum wordt thans uitgebreid met nieuwe onderkomens. De dagelijkse activiteiten in het centrum zijn: paddenstoelen kweken, souvenirs produceren, verbouw van groenten, kruiden en fruit, kikkers kweken, het handhaven van een kleine varkenshouderij en kippenfarm. De productie van deze activiteiten wordt deels verkocht op de lokale markt. Een gedeelte daarvan wordt gebruikt in de centrale keuken van het CSC, terwijl belangstellenden vaak de souvenirs afnemen.

In de Garden of Eden is er  een mogelijkheid voor 18 personen met een beperkte levensverwachting om ondersteuning te krijgen. In een daartoe specifieke ruimte wordt aandacht besteed aan cliënten met een chronische aandoening (blindheid, verlammingen, dementie). De stichting verzorgt voor deze mensen, naast fysieke en mentale ondersteuning, aangepaste afleiding.

De Garden of Eden is gevestigd op geschonken land van 35.000 vierkante meter, en ligt in het district Ban Kai, 40 kilometer van het CSC.

                             
 
 
   

 

    

 

                                      

 

 Zelfstandig wonen

   

Voor kinderen van 14 tot 20 jaar is een speciaal huis gebouwd. Op die leeftijd verlaten zij (als de gezondheid dat toelaat) het weeshuis en gaan naar de middelbare school buiten het CSC. Het huis is gebouwd op een stuk gedoneerd land 10 kilometer van het CSC in  de stad Map Ta Put. Dicht bij transport, scholen en ziekenhuis.

Het CSC zorgt voor maaltijden en onderdak voor de teenagerweeskinderen. De kinderen worden onder leiding gereed gemaakt om in de maatschappij terug te keren.

                          

                           

                                     

Voorlichting

Op scholen en bedrijven wordt door het CSC voorlichting gegeven. Regelmatig ontvangt het CSC groepen schoolkinderen die op ontspannen wijze voorlichting krijgen over AIDS en safesex.

                                     

 

                     

 The Camillian social center in Rayong is a charitable institution in Thailand, established in 1995 by Saint Camillus Foundation and an Italian priest, Father Giovanni Contarin.The Center provides shelter and care to homeless, indigent, and rejected people living with HIV/AIDS. Special emphasis is placed on women and children, as the most vulnerable members of the society.

In 2001, there were 50 adults and 19 children living with HIV in the social center.
By the beginning of 2009 the Camillian Social Center Rayong the number of children most of whom are living with HIV has expanded to 76.
This is over 4 sites the CSC Rayong, Independent Living Center Map Ta Phut, The Garden Of Eden Ban Kray, and the center for Handicapped Children in Latkrabang not far from the new Bangkok airport.
It manages seven projects in the Southeast of Thailand, including Palliative Care, Child Care, prevention education, supporting a network of PLWHA, supervising a self-sustaining rehabilitation community, providing scholarships for affected orphaned children and a center for HIV positive orphaned teenagers.
There are many volunteer groups and people all over the world who visit the Camillian Social Center Rayong.
In October 2014 , there are 55 Adults in the Palliative Care Unit and 60 orphans.
 

                              

 

 

 

 

 
Initiation of 
the Missionaries of the Camillian Order came in the early fifties to Thailand to the poor people medical care. With the same spirit, for the sick, like a mother for her sick child, are missionaries of the Camillian still in Thailand and supply and take care of the sick in body and soul. Founded at the end of 1995 Father Giovanni Contarine, an Italian priest, the Camillian Social Center in Rayong province. The Center has been set up to the homeless, the needy and the accursed human protection and cares to grant with HIV/AIDS (PLWHA) life. Special importance was dedicated to women and children, because of the non-protection testing members of society were.The Camillian Social Center is a charitable institution and is supported by the St.Camillus Foundation. This has its seat in the district of Huae Pong and manages and runs seven projects in the southeast of Thailand. The projects are part of an integrated project management to help people living with HIV/AIDS, from prevention to care and rehabilitation.

 

 
Palliative care 
By June 2017, 2700 people who live with HIV/AIDS (PLWHA), came into contact with the Camillian Social Center (CSC). 890 of them died from the disease AIDS and 1810 was given the chance to go back to society and live a whole life. At present, 102 infected people live in the CSC, at 38 of them a disease-alleviating treatment is required. 
The aim of the disease-alleviating treatment is to minimice the progression of the disease so that the patient can live with it as long as possible. Death should not be accelerated or postponed; Life is the goal. But dying must also be seen as a normal process. The CSC provides care for people living with HIV/AIDS (PLWHA) who are in different stages of AIDS. The center has a full-day nurse and their assistants are all also HIV infected or live with AIDS but they are capable and willing to provide this nursing service. The people living with HIV/AIDS also receive excellent and high-quality medical treatment. 
 

 

 
Center for Childcare 
Our activities for the benefit of orphans living with HIV/AIDS began in January 1996. The orphans who live with HIV/AIDS need special care and attention due to the effects of the disease and the side effects of medicine. In our children's center, 38 children are cared for in an atmosphere in which they try to feel the healthy children. All children living with HIV/AIDS are treated with a medication against the emergence of retroviruses. 
Children who are too young or too ill are taught a degree of literacy in reading and writing so that they are able to obtain formal training qualifications if they get older or stronger. 
We are excited to report that now 30 of our children have been admitted to the local schools. We are also very pleased to be able to say that all children were included in the State Children's program (parasite). 
However, the virus is more aggressive in the older children so that they have to increase the strength of the drugs against the emergence of retroviruses. Since 51% of this medicine is only available at the large pharmaceutical, the cost of this year has risen. 
The children participate in other activities and excursions that aim to expand the children's worldview, develop positive attitudes towards life, and improve their physical, psychological and spiritual well-being.